Lietuvos hidrobiologų draugija
Lithuanian Society of Hydrobiologists


Lietuvos hidrobiologų draugija (asociacija) yra savanoriška, savarankiška organizacija, vienijanti Lietuvos hidrobiologus, ichtiologus ir gretimų specialybių mokslo ir praktikos darbuotojus dalyvauti mokslinėms ir praktinėms problemoms spręsti. 

Draugija veikia nuo 1967 metų kovo 14 d.

Draugija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, o savo veiklą grindžia draugijos įstatais.


Lietuvos hidrobiologų draugija vykdo mokslinius tyrimus, atlieka ežerų ir kitų vandens telkinių ichtiologines ekspertizes.
Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis.